Ochrana osobných údajov a súbory cookie

 Keď si prehliadate našu webovú lokalitu a vykonávate na nej nákupy, zverujete nám svoje osobné údaje. Našu zodpovednosť v tejto súvislosti berieme vážne a podľa našich najlepších schopností robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme chránili vaše údaje.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a o súboroch cookie čo najzrozumiteľnejšie vysvetľujeme, ako sa usilujeme chrániť vaše súkromie pri spracúvaní vašich údajov a aké máte v tejto súvislosti možnosti výberu.

 

Obsah

Kto zodpovedá za spracúvanie mojich osobných údajov?

Čo to pre mňa znamená?

Aké mám možnosti?

Čo presne sú osobné údaje?

Ktoré z mojich osobných údajov sa budú spracúvať a prečo?

Ako môžu byť moje údaje spracúvané na marketingové účely?

Na akých právnych základoch budú spracúvané moje údaje?

Ktoré strany môžu prijímať moje údaje?

Ako dlho sa budú uchovávať moje údaje?

Kde sa budú uchovávať moje údaje?

Ako budú moje údaje chránené?

Aké sú moje práva v súvislosti s mojimi osobnými údajmi?

Vzťahuje sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov a o súboroch cookie aj na iné webové lokality?

Môže sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov a o súboroch cookie zmeniť?

Koho môžem kontaktovať v prípade otázok?

Koho môžem kontaktovať v prípade otázok?

Súbory cookie

 

Kto zodpovedá za spracúvanie mojich osobných údajov?

Sme spoločnosť Lamp en Licht Online B.V. (ďalej len „spoločnosť Lampyasvetla“) so sídlom na adrese Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Holandsko.

Sme stranou, ktorá zodpovedá za sprístupnenie webovej lokality lampyasvetla.sk pre vás a za súvisiace spracúvanie osobných údajov.

 

Čo to pre mňa znamená?

Dodržiavame uplatniteľné právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov pri všetkých našich operáciách spracúvania údajov. Okrem iného to znamená:

 • Jednoznačne vysvetľujeme účely, na ktoré spracúvame osobné údaje. Napríklad na to používame toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov a o súboroch cookie. 
 • Uchovávame čo najmenej osobných údajov a podľa možnosti spracúvame len tie údaje, ktoré potrebujeme na to, aby sme vám poskytli službu, ktorú si chcete zakúpiť. 
 • Výslovne žiadame o vaše povolenie na spracúvanie vašich osobných údajov, ak sa vyžaduje váš súhlas alebo ak to považujeme za vhodné, napríklad tým, že vám ponúkame rozličné možnosti alebo nastavenia. 
 • Prijímame bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť vaše osobné údaje. Tieto isté povinnosti sa vzťahujú aj na strany, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene. 
 • Rešpektujeme vaše práva, napríklad právo na kontrolu, opravu alebo vymazanie údajov na vašu žiadosť.

 

Aké mám možnosti?

S cieľom umožniť vám, aby ste mali vaše súkromie pod kontrolou, sa vás pýtame, či nám chcete umožniť spracúvať viac alebo radšej menej informácií o vašich interakciách s našou webovou lokalitou. Sami si môžete zvoliť správne nastavenie, a to kedykoľvek.

Ak chcete, aby sme podľa našich najlepších schopností prispôsobili naše špeciálne ponuky, reklamy a služby vašich zájmom, preferenciám a požiadavkám, môžete nám povoliť spracúvať vaše údaje na tento účel. Dokážeme vám tak lepšie pomôcť, podobne ako vám predavač, ktorý vás dobre pozná, dokáže lepšie pomôcť nájsť, čo potrebujete. Ak si to z akýchkoľvek dôvodov neželáte, môžete sa rozhodnúť, že nám povolíte spracúvať len tie údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné.

 

Čo presne sú osobné údaje?

Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré obsahujú informácie o tom, kto ste, ako aj o vašich súčasných alebo minulých aktivitách. Patrí medzi ne napríklad vaše meno, telefónne číslo a e-mailová adresa. Osobnými údajmi sú aj akékoľvek čísla alebo odkazy, na základe ktorých vás možno identifikovať, napríklad číslo zákazníka, adresa IP alebo identifikátor súboru cookie. Označujú sa aj ako pseudonymizované osobné údaje, pretože takéto číslo alebo odkaz možno považovať za pseudonym. Pri návšteve našej webovej lokality sú osobnými údajmi aj vaša história prehľadávania a (ak nám zadáte objednávku) história objednávok, ak vás na základe týchto údajov možno osobne identifikovať. Môžeme vykonať úkony na ochranu vášho súkromia, napríklad čiastočným anonymizovaním vášho správania pri prehliadaní odstránením všetkých údajov, na základe ktorých vás možno identifikovať. Keď je (prakticky) nemožné na základe údajov určiť, ku ktorej osobe dané údaje patria, údaje nie sú (alebo prestali byť) osobnými údajmi. Napríklad, ak sledujeme len to, koľkokrát sa kliklo na určité prepojenie alebo stránku, ale neukladáme údaje o tom, kto klikol (pretože neukladáme žiadne adresy IP ani iné identifikačné údaje), takéto údaje predstavujú anonymné údaje, ktoré nie sú osobnými údajmi.

 

Ktoré z mojich osobných údajov sa budú spracúvať a prečo?

To, ktoré z vašich osobných údajov sa budú spracúvať a na aké účely, v prvom rade určujú vaše nastavenia, voľby a akcie na našej webovej lokalite. Ďalej uvádzame zoznam s opisom druhov osobných údajov, ktoré musíme spracúvať pre jednotlivé akcie alebo činnosti.

Návšteva našej webovej lokality

Keď prejdete na našu webovú lokalitu, musíme spracovať určité údaje, prinajmenšom napríklad vašu adresu IP, aby sme vám umožnili prístup k našej webovej lokalite a jej používanie. Vaša adresa IP je jedinečné číslo, ktoré vám priradil váš poskytovateľ internetu. Bez vašej adresy IP nemôžeme na vašom zariadení zobraziť webovú lokalitu, ktorú chcete navštíviť.

Okrem toho používame súbory cookie a podobné takéto techniky na zaistenie jednoduchého používania webovej lokality. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré ukladá váš webový prehliadač vo vašom zariadení a ktoré môžu načítať a (v prípade potreby) upravovať naše systémy. Používame napríklad súbor cookie, ktorý uloží obsah vášho nákupného košíka počas prehliadania našej webovej lokality. Nevyhnutne potrebný súbor cookie (t. j. súbor cookie, ktorý je potrebný pre funkčnosť webovej lokality) používame aj na uloženie vašich nastavení, pokiaľ ide o účely, na ktoré ste nám povolili používať súbory cookie a podobné takéto techniky. Funkciu četu na našej webovej lokalite umožňuje funkčný súbor cookie. Okrem súborov cookie môžeme používať ďalšie techniky, ktoré nám umožňujú ukladať určité údaje vo vašom zariadení alebo získať určité údaje z vášho zariadenia. Môžeme napríklad použiť nastavenia prehliadača na rozpoznanie vášho zariadenia a potom na uloženie alebo načítanie vašich preferencií.

S cieľom identifikovať a riešiť technické problémy a bezpečnostné incidenty sa na našom webovom serveri uchovávajú záznamy o každom prístupe k stránke na našej webovej lokalite. Ak ste neuviedli, že namietate voči tomu, aby sme získavali štatistické údaje, môžeme takéto záznamy použiť aj na tento účel.

Začiarknutím políčok v ponuke nastavení alebo zrušením ich začiarknutia sa môžete rozhodnúť, či chcete prijať alebo odmietnuť súbory cookie a iné formy spracúvania údajov, ktoré nie sú absolútne nevyhnutné pre fungovanie webovej lokality, ale môžu byť užitočné na súvisiace účely, napríklad získavanie štatistických údajov, ukladanie predvolieb používateľa a personalizáciu ponúk a reklám.

Zadanie objednávky

Keď zadávate objednávku, potrebujeme údaje ako:

 • vaše platobné údaje, aby sme mohli určiť, či ste zaplatili za objednávku,
 • vaše kontaktné údaje, aby sme vám mohli posielať aktualizácie o tom, ako sa vaša objednávka spracúva,
 • vaše celé meno a adresa, aby sme vám mohli doručiť objednávku. 

Keď zadávate objednávku, máte príležitosť uviesť, že vám nemáme posielať špeciálne ponuky ani informácie o produktoch alebo službách, ktoré sa podobajú na produkty alebo služby, ktoré ste si zakúpili. Ak nevyužijete príležitosť odmietnuť príjem týchto informácií, môžeme vám posielať e-maily, aby ste získali aktuálne informácie o ponukách, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať, a to na základe položiek, ktoré ste si od nás v minulosti zakúpili.

Vytvorenie konta

Aby sme vám uľahčili používanie našej webovej lokality, ponúkame vám príležitosť vytvoriť si u nás konto. V takom prípade nebudete musieť opakovane zadávať všetky svoje údaje pri zadaní nasledujúcej objednávky. Ak si chcete vytvoriť konto, okrem informácií týkajúcich sa vašej objednávky musíte zadať heslo, ktoré bezpečne uložíme (pozri oddiel „Zabezpečenie“ nižšie).

Komunikácia s nami

Umožňujeme vám komunikovať s nami rôznymi spôsobmi, napr. prostredníctvom četu, e-mailu a telefónu. Vašu komunikáciu s nami spracujeme, aby sme mohli lepšie reagovať na vašu otázku alebo žiadosť.

Registrácia na príjem bulletinu

Môžete sa prihlásiť na odber našich e-mailov, ktoré obsahujú špeciálne ponuky, a to aj bez toho, aby ste u nás zadali objednávku. Ak nám poskytnete svoju e-mailovú adresu, môžeme vám prostredníctvom nej posielať špeciálne ponuky. Odber môžete kedykoľvek zrušiť spôsobom uvedeným v e-mailoch.

Účasť na prieskume trhu, poskytovanie spätnej väzby

Robíme, čo je v našich silách, aby naše služby boli pre vás čo najľahšie použiteľné a čo najhodnotnejšie. Môžeme vás požiadať, aby ste nám pri tom pomohli, napríklad tým, že sa bez akýchkoľvek záväzkov zúčastníte na prieskume trhu. Môžeme sa vás napríklad spýtať na vašu spokojnosť so službou alebo službami, ktoré sme poskytli, a na to, nakoľko je pravdepodobné, že by ste nás odporučili ostatným (tzv. skóre lojality zákazníkov – „net promotor score“ (NPS)). Je len na vás, či sa na takomto prieskume trhu budete chcieť zúčastniť. Vaše názory ani spätná väzba sa nebudú zdieľať s inými osobami.

Zdieľanie fotografií v sociálnych médiách pomocou hashtagu #anolampyasvetlask

Môžete s nami zdieľať zábery znázorňujúce atmosférické osvetlenie vo vašom domove pomocou hashtagu #anolampyasvetlask. Tu si, prosím, prečítajte požiadavky, ktoré musia spĺňať vaše fotografie.

 

Ako môžu byť moje údaje spracúvané na marketingové účely?

Marketingové súbory cookie a podobné techniky spracúvania údajov

Ak sa rozhodnete udeliť súhlas s marketingovými súbormi cookie a podobnými technikami spracúvania údajov, umožní to našim marketingovým partnerom spracúvať vaše interakcie na našej webovej lokalite a prepojiť ich s vašimi interakciami na iných webových lokalitách, na ktorých ste aktívne udelili obdobný súhlas. Na základe takto získaných informácií sa môžu snažiť predpokladať želania a preferencie, ktoré by ste mohli mať. Na základe týchto predpokladov následne možno prijímať rozhodnutia o tom, ktoré špeciálne ponuky a reklamy by pre vás boli najzaujímavejšie.

V závislosti od typu použitej marketingovej stratégie, ktorý sa môže z času na čas meniť, môžeme definovať „cieľové súbory“ alebo „segmenty“ skupín osôb, ktoré majú určité spoločné charakteristiky alebo spôsoby konania a ktorým by sme z toho dôvodu chceli naše reklamy zobrazovať buď častejšie, alebo naopak menej často. Keďže dokážeme sledovať, či ľudia zadali objednávku po tom, ako si pozreli určitú reklamu, získame prehľad o účinnosti našich marketingových kampaní.

Webové lokality a služby, v ktorých sa zobrazujú naše reklamy alebo reklamy ich zadávateľov (napríklad vaša obľúbená spravodajská lokalita) pomocou marketingových súborov cookie alebo podobných takýchto techník, často používajú automatizované systémy, ktoré umožňujú zadávateľom reklamy ponúknuť určité sumy peňazí za zobrazenie reklamy. Zobrazí sa vám tá reklama, ktorá v danom čase získala najvyššiu ponuku, pretože sa očakáva, že práve tento produkt alebo služba najviac zodpovedá vašim záujmom a potrebám. Predpokladá sa, že sa takto dosiahne vyššia pravdepodobnosť, že si budete chcieť zakúpiť tento produkt alebo službu. Keďže aj my sme zadávateľmi reklamy, takisto môžeme používať takéto služby, aby sme vám mohli zobrazovať špeciálne ponuky a reklamy, o ktorých sa domnievame, že budú pre vás najzaujímavejšie.

Je dôležité, aby ste vedeli, že existuje množstvo faktorov, ktoré určujú, ktoré reklamy a kde sa vám zobrazia. Jedným s faktorov, ktoré na to majú vplyv, sú vaše interakcie s našou webovou lokalitou a to, či súhlasíte s tým, že používame marketingové súbory cookie a spracúvame vaše údaje, v mnohých prípadoch to však nie je rozhodujúce.

Marketingové súbory cookie môžeme používať aj na to, aby sme podľa našich najlepších schopností prispôsobili obsah našej webovej lokality vašim preferenciám.

S cieľom chrániť vaše súkromie neposkytujeme našim marketingovým partnerom vaše meno. Vaše správanie pri prehliadaní je prepojené s pseudonymným číslom (identifikátor súboru cookie alebo identifikátor používateľa), na základe ktorého naši marketingoví partneri nedokážu odhaliť vašu skutočnú identitu.

V ďalšej časti toho vyhlásenia o ochrane osobných údajov uvádzame zoznam súborov cookie a poskytovateľov, ktorých môžeme využívať, a to v členení podľa kategórií. Je na vás, či povolíte tieto súbory cookie a či nám udelíte súhlas so zdieľaním vašich údajov s uvedenými stranami.

Služba Vlastné zoznamy zákazníkov Google

Ak udelíte súhlas s marketingovými súbormi cookie a so spracúvaním údajov na marketingové účely, budeme môcť používať aj službu Vlastné zoznamy zákazníkov Google (Google Customer Match). Pomocou tejto služby spoločnosti Google sa osobám, ktoré si od nás v minulosti niečo zakúpili a sú prihlásené do svojho konta Google, usilujeme zobrazovať reklamy, ktoré sú pre ne čo najrelevantnejšie a najzaujímavejšie. V praxi to funguje približne takto:

Keď ste si od nás v predchádzajúcich 30 dňoch (alebo počas iného obdobia) niečo zakúpili, usilujeme sa zaistiť, aby sa vám určitý čas nezobrazovali reklamy na presne rovnaký produkt, keďže ste si ho už zakúpili. Ak ste si však daný produkt od nás v minulosti zakúpili už mnohokrát, môže sa využiť úplne odlišný prístup. V takom prípade totiž na základe vašich opakovaných nákupov usudzujeme, že daný produkt potrebujete pravidelne. Napríklad v prípade svietidiel LED môžeme v takom prípade určiť, že ich môžete potrebovať viac alebo že môžete pravidelne nakupovať viac kusov rovnakých alebo podobných produktov. Okrem toho vieme, že niektoré z našich produktov možno veľmi dobre skombinovať s inými produktmi. Ponúkame napríklad zladené rady osvetlenia do obývačky a do kuchyne. Ak ste si od nás zakúpili určitý produkt a domnievame sa, že jeden z našich ďalších produktov by sa s ním dal veľmi dobre skombinovať, môžeme sa pokúsiť zaistiť, aby sa vám zobrazovali reklamy na takéto zladené produkty.

Upozorňujeme, že naši pracovníci nevykonávajú manuálne monitorovanie vašich nákupov na tento účel. Namiesto toho na to používame automatizovaný proces s využitím služby Vlastné zoznamy zákazníkov Google, čím je v čo najväčšej miere zaistená ochrana vášho súkromia. V rámci tohto procesu sa využíva takáto technológia:

E-mailovú adresu, pomocou ktorej ste zadali objednávku na našej webovej lokalite (a akékoľvek ďalšie údaje, ktoré ste mohli zadať, napríklad telefónne číslo), spracujeme do podoby tzv. „hašovacieho kódu“ (dlhého reťazca znakov, ktorý sa vygeneruje prostredníctvom algoritmu). Tento hašovací kód potom poskytneme spoločnosti Google, ktorá pomocou rovnakého algoritmu podobne previedla e-mailové adresy a akékoľvek dodatočné údaje poskytnuté jej používateľmi, napríklad telefónne čísla, na hašovacie kódy. Ak máte konto Google, ku ktorému je zaregistrovaná e-mailová adresa, pomocou ktorej ste nám zadali objednávku, spoločnosť Google tento hašovací kód rozpozná. Použitie hašovacích kódov je formou pseudonymizácie, ktorá sa uznáva ako kľúčová technika ochrany údajov v rámci všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a iných uplatniteľných právnych predpisov o ochrane údajov.

Pokiaľ ste sa prihlásili do svojho konta Google, spoločnosť Google vám bude môcť zobrazovať čo najrelevantnejšie reklamy na základe nastavení, ktoré ste zadali v rámci reklamných služieb spoločnosti Google. Je potrebné si uvedomiť, že naše nastavenia nie sú jediné faktory, ktoré spoločnosť Google berie do úvahy pri rozhodovaní o tom, aké reklamy sa vám zobrazujú v rámci vlastných služieb spoločnosti Google a na webových stránkach alebo v aplikáciách s reklamným priestorom spoločnosti Google alebo reklamným priestorom poskytovaným prostredníctvom spoločnosti Google. Ak neudelíte súhlas s používaním marketingových súborov cookie a podobných techník, uvedené formy spracúvania údajov pre službu Vlastné zoznamy zákazníkov Google sa neuskutočnia.

Pomocou ponuky nastavení v konte Google môžete takisto vypnúť personalizáciu reklám v službách Google na základe vášho správania pri prehliadaní a klikaní na odkazy. Nakoľko nám je známe, najaktuálnejší odkaz na prístup k týmto nastaveniam je: https://adssettings.google.com.

Služba Rozšírené konverzie Google

Ďalšia služba, ktorá je zapnutá, keď nám povolíte používať marketingové súbory cookie a podobné formy spracúvania údajov, sa nazýva Rozšírené konverzie Google (Google Enhanced Conversions). Účelom tejto služby je efektívnejšie merať účinnosť reklám, ktoré vám zobrazujeme prostredníctvom spoločnosti Google. Ak po zobrazení reklamy vykonáte úkon online, ktorý zodpovedá účelu reklamy, označuje sa to ako „konverzia“. Platí to napríklad v prípade, že si od nás zakúpite produkt, ako konverzia sa však počítajú aj iné formy správania, napríklad prihlásenie sa na odber bulletinu. Náročnou úlohou je čo najpresnejšie merať účinnosť reklám, a pritom čo najlepšie chrániť vaše súkromie.

Služba Rozšírené konverzie Google pri tom pomáha prostredníctvom procesu, ktorý je do istej miery podobný službe Vlastné zoznamy zákazníkov. V prípade služby Rozšírené konverzie Google podobne vygenerujeme hašovací kód na základe vašej e-mailovej adresy (a akýchkoľvek ďalších údajov, ktoré ste mohli zadať, napríklad telefónneho čísla) v prípade, že dôjde ku „konverzii“ (zvyčajne k nákupu), pričom hašovací kód odošleme spoločnosti Google. Spoločnosť Google potom skontroluje, či tento hašovací kód zodpovedá niektorému z hašovacích kódov, ktoré vygenerovala na základe e-mailových adries, telefónnych čísel alebo iných takýchto údajov, vo svojej databáze zákazníkov. Ak ste boli prihlásení do svojho účtu Google, keď ste sledovali jednu z našich reklám, prostredníctvom tohto hašovacieho kódu môžeme určiť, koľko času uplynulo medzi sledovaním reklamy a nákupom (alebo inou formou konverzie), na základe čoho môžeme určiť pravdepodobnosť, že reklama bola účinná.

E-mailový marketing

Ak ste sa prihlásili na odber nášho bulletinu, budete od nás dostávať týždenné e-maily so špeciálnymi ponukami a informáciami, pričom sa budeme snažiť, aby boli pre vás čo najzaujímavejšie. V týchto e-mailoch sa používa technológia, ktorá nám umožňuje vidieť, či naše správy otvoríte a na ktoré hypertextové prepojenia v e-maile skutočne kliknete. Takéto informácie analyzujeme s cieľom určiť, koľko ľudí číta naše e-maily.

 

Na akých právnych základoch budú spracúvané moje údaje?

V hlavnom právnom akte o ochrane súkromia, ktorým je všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) uplatniteľné v celej EÚ, sa uvádza, že operácie spracúvania údajov musia byť vždy založené na jednom z právnych základov, ktoré sa podrobne uvádzajú v danom nariadení. Údaje spracúvame na týchto právnych základoch:

 • Súhlas.  Ak ste nám poskytli informovaný súhlas, na danom základe máme povolenie spracúvať vaše údaje. Platí to napríklad pre:
  • naše používanie súborov cookie a podobných takýchto techník na marketingové účely,
  • vaše prihlásenie sa na odber nášho bulletinu (aj pred zadaním objednávky).
 • Zmluva. Ak sa vaše údaje musia spracúvať, aby sme mohli naplniť zmluvnú dohodu s vami alebo sa na ňu pripraviť, na danom základe máme povolenie spracúvať vaše údaje. Platí to napríklad pre: 
  • váš prístup k stránkam na našej webovej lokalite,
  • naše spracovanie vašej objednávky.
 • Zákonná povinnosť. Ak sa vaše údaje musia spracúvať, aby sme splnili určitú zákonnú povinnosť, na danom základe máme povolenie spracúvať vaše údaje. Platí to napríklad pre:
  • naše uchovávanie záznamov o našich transakciách s našimi zákazníkmi, aby sme si splnili povinnosť voči holandskej daňovej a colnej správe (Belastingdienst),
  • vydanie záznamov z našej strany na žiadosť príslušných orgánov, napríklad polície alebo regulačného orgánu.
 • Oprávnené záujmy. Ak naše záujmy v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov alebo takéto záujmy tretej strany prevažujú nad vaším záujmom, aby sa tieto údaje nespracúvali, na danom základe máme povolenie spracúvať vaše údaje. Platí to napríklad pre:
  • našu ochranu našej webovej lokality a odrážanie útokov vrátane útokov typu DDOS,
  • naše odosielanie e-mailov adresovaných vám v súvislosti s produktmi, ktoré sa podobajú na produkt alebo produkty, ktoré ste si od nás zakúpili, pokiaľ ste neodmietli príjem takýchto e-mailov.

 

Ktoré strany môžu prijímať moje údaje?

Aby sme vám mohli poskytovať našu webovú lokalitu a služby, používame služby, ktoré poskytujú rôzne iné strany. Niektoré z týchto strán, ktoré si najímame, musia samé spracúvať vaše osobné údaje. Platí to napríklad v prípade doručovacích služieb, ako je UPS, ktoré potrebujú vašu adresu, aby vám mohli doručiť objednávku.

Ak je to potrebné na to, aby sme vám mohli poskytnúť službu, ktorú ste požadovali, môžeme postúpiť vaše údaje týmto kategóriám strán:

 • doručovacie služby,
 • poskytovatelia platobných služieb.
  • ak sa rozhodnete zaplatiť po uskutočnení nákupu, podrobnosti o vašej objednávke postúpime poskytovateľovi platobných služieb Klarna. Spoločnosť Klarna vo svojom postavení prevádzkovateľa bude spracúvať vaše osobné údaje v súlade s vlastnými zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Klarna a môže si najať agentúry na vymáhanie pohľadávok  a spoločnosti v oblasti úverových informácií s cieľom minimalizovať riziko, že nebude uhradená celá suma nákupu,
 • recenzné platformy pre online obchody
 • poskytovatelia hostingu,
 • poskytovatelia sietí na distribúciu obsahu (CDN), ktoré pomáhajú zaistiť rýchle načítanie webovej lokality,
 • vývojári webových lokalít,
 • poskytovatelia platforiem týkajúcich sa zákazníkov a riadenia vzťahov (riadenie vzťahov so zákazníkmi, CRM),
 • poskytovatelia určitých funkcií na našej webovej lokalite, napríklad funkcie četu,
 • poskytovatelia súborov cookie a podobných takých techník na našej webovej lokalite vrátane súborov cookie umiestnených našimi (externými) marketingovými partnermi, ak ste s tým súhlasili.

Ubezpečujeme vás, že nepredáme vaše údaje týmto poskytovateľom služieb ani žiadnej inej strane. Uzatvárame zmluvy s poskytovateľmi služieb, ako sú vyššie uvedené strany, v ktorých sa stanovuje, čo smú a čo nesmú robiť s vašimi údajmi.

Okrem toho spoločnosť lampyasvetla neposkytne údaje, ktoré ste poskytli, tretím stranám, ak ste s tým nesúhlasili, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné alebo pokiaľ to od nás nevyžaduje zákon, napríklad v prípade, že nás polícia požiada o poskytnutie informácií v súvislosti s vyšetrovaním podvodu. V takých prípadoch má spoločnosť lampyasvetla zákonnú povinnosť poskytnúť požadované informácie.

 

Ako dlho sa budú uchovávať moje údaje?

Záznamy

Vo všeobecnosti sa záznamy nášho webového servera neuchovávajú dlhšie ako tri (3) mesiace. Záznamy, ktoré sa týkajú (možných) technických problémov alebo bezpečnostných incidentov, sa môžu uchovávať, až kým nebudeme problém alebo incident považovať za vyriešený.

Súbory cookie a podobné takéto údaje

Obdobie uchovávania súborov cookie a podobných takýchto údajov možno nájsť na stránke, na ktorej môžete nastaviť svoje preferencie, pokiaľ ide o typy súborov cookie a operácie spracúvania údajov, ktoré chcete povoliť.

Objednávky

Keď zadáte objednávku na našej webovej lokalite, spoločnosť lampyasvetla bude uchovávať vaše údaje 5 rokov od zadania vašej poslednej objednávky, prípadne dlhšie, ak máme zákonnú povinnosť uchovávať údaje dlhšie, napríklad údaje, ktoré má preverovať holandská daňová a colná správa (Belastingdienst).

Vaše konto

Všetky informácie zaznamenané vo vašom konte vrátane vášho mena, adresy, kontaktných údajov a úplného prehľadu všetkých vašich objednávok sa odstránia 5 rokov od vášho posledného prihlásenia.

Komunikácia s nami

Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailu, služieb Facebook, Twitter, WhatsApp alebo četovej správy, spoločnosť lampyasvetla bude uchovávať vaše údaje počas doby potrebnej na preskúmanie vašej otázky alebo žiadosti. Túto komunikáciu vymažeme, keď získame dostatočnú istotu, že vaša otázka alebo žiadosť bola riadne a úplne vybavená, alebo keď uplynie premlčacia lehota uvedená v akýchkoľvek zmluvách, ktoré sa v tejto súvislosti môžu uplatňovať.

Keď zverejníte komentár k blogovému príspevku alebo recenziu týkajúcu sa našej webovej lokality, váš komentár sa zverejní a vaše údaje sa uchovajú, až kým nevymažete tento komentár alebo recenziu.

Fotografie, ktoré ste zdielali prostredníctvom #anolampyasvetlask

Ak ste súhlasili s tým, aby sme používali vašu fotografiu, tým, že ste ju zverejnili pomocou hashtagu #anolampyasvetlask, môžeme vašu fotografiu aj naďalej používať, pokiaľ súhlas neodvoláte. Tu si prečítajte príslušné podmienky .

 

Kde sa budú uchovávať moje údaje?

V čo najväčšej miere budeme ukladať vaše údaje v rámci Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ktorý zahŕňa členské štáty EÚ a Nórsko, Island a Lichtenštajnsko. Servery, prostredníctvom ktorých sa naša webová lokalita sprístupňuje na internete, sa nachádzajú v EÚ. Aj spoločnosti, ktoré vlastnia tieto servery, sú usadené v EÚ. Tieto spoločnosti môžu byť súčasťou nadnárodnej skupiny spoločností, ktorá má sídlo a/alebo pobočky zriadené mimo EHP. V takom prípade je pobočka zriadená v EÚ, s ktorou sme uzatvorili dohodu, povinná zaistiť, aby sa za každých okolností vaše osobné údaje prenášali len do tých krajín mimo EHP, v ktorých sa im poskytuje rovnocenná úroveň ochrany ako v rámci EHP.

Vaše zákaznícke údaje, napríklad podrobnosti o tom, čo a kedy ste si od nás zakúpili, vaše meno, domácu adresu a kontaktné údaje, spracúvame s pomocou spoločnosti Salesforce, ktorá je popredným globálnym poskytovateľom platformy na spracovanie zákazníckych údajov. Kým nebudeme môcť zaistiť, aby spoločnosť Salesforce spracúvala všetky zákaznícke údaje len v rámci EÚ, je možné, že všetky alebo niektoré z vašich zákazníckych údajov sa ukladajú u spoločnosti Salesforce v USA. Spoločnosť Salesforce získala certifikáciu na základe rámca pre ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (ďalšie súvisiace informácie nájdete nižšie), ktorý bol prijatý s cieľom chrániť osobné údaje prenášané medzi EÚ a USA. Okrem toho spoločnosť Salesforce stanovila záväzné vnútropodnikové pravidlá na ochranu vašich údajov v rámci globálnej skupiny Salesforce. Tieto pravidlá boli preverené a schválené všetkými vnútroštátnymi orgánmi pre ochranu osobných údajov v rámci EÚ. V záujme ochrany vašich osobných údajov spoločnosť Salesforce navyše do dohody, ktorá sa uplatňuje na služby spoločnosti Salesforce, začlenila štandardné zmluvné doložky EÚ.

Viacerí z našich marketingových partnerov majú sídlo alebo pobočky v USA. Povolením používania marketingových súborov cookie a podobných foriem spracúvania údajov poskytujete súhlas aj s prenosom osobných údajov, ktoré sú na tento účel potrebné, našim marketingovým partnerom v USA, napríklad identifikátora súborov cookie a informácií o vašom správaní pri prehliadaní a klikaní na odkazy, ktoré je prepojené s identifikátorom súborov cookie. Okrem toho, viaceré zo spoločností, ktoré nám pomáhajú so zberom a analyzovaním štatistických údajov, sú takisto usadené v USA. Naším zámerom je čo najlepšie vás informovať o prenose vašich osobných údajov do USA, aby sme vám umožnili prijať v tejto súvislosti informované rozhodnutie.

Od júla 2023 je opäť v platnosti dohoda o prenose údajov medzi EÚ a USA pre spoločnosti, ktoré absolvovali proces vlastnej certifikácie v USA. Táto dohoda sa nazýva rámec pre ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Vlastná certifikácia znamená, že spoločnosti v USA vyhlasujú, že budú konať v súlade s rámcom pre ochranu osobných údajov, ktorého súčasťou sú rôzne povinnosti a požiadavky, ktoré sú v zásade rovnocenné povinnostiam a požiadavkám, ktoré sa v záujme ochrany vašich osobných údajov vzťahujú na spoločnosti v EÚ. Federálna obchodná komisia USA monitoruje dodržiavanie záväzkov, ktoré spoločnosti v USA v tejto súvislosti prijali.

V posledných rokoch Súdny dvor Európskych spoločenstiev pojednával o viacerých prípadoch, keď boli napadnuté dohody o prenose údajov, ktoré boli v tom čase v platnosti medzi EÚ a USA. Súdny dvor Európskych spoločenstiev doteraz rozhodol, že obe z dvoch predchádzajúcich dohôd o prenose údajov, ktoré boli postupne v platnosti medzi EÚ a USA, nezabezpečujú dostatočnú úroveň ochrany osobných údajov osôb s pobytom v EÚ. Je možné, že to isté sa stane aj v prípade súčasného rámca pre ochranu osobných údajov. V takom prípade prestaneme prenášať osobné údaje do USA alebo iným spôsobom zabezpečíme dostatočnú ochranu vašich osobných údajov v USA.

Rôzne štandardné opatrenia, ktoré my a naši partneri prijímame v záujme čo najlepšej ochrany vášho súkromia, napríklad skrytie (časti) vašej adresy IP, hašovanie a pseudonymizácia, takisto pomáhajú minimalizovať možnosť, že by ste zaznamenali nepriaznivé dôsledky v súvislosti s medzinárodným prenosom vašich osobných údajov. Ak neudelíte súhlas so súbormi cookie a nepovolíte spracúvanie údajov na marketingové ani štatistické účely, zabránite prenosu vašich osobných údajov do USA.

 

Ako budú moje údaje chránené?

Prijmeme vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred stratou a nezákonným spracúvaním (napr. nahliadnutie do nich neoprávnenými stranami).

Spoločnosť lampyasvetla okrem iného uplatňuje tieto bezpečnostné opatrenia:

 • prístup k osobným údajom osôb je obmedzený prostredníctvom používateľského mena a hesla,
 • namiesto znakov vášho hesla uchovávame len kombináciu písmen a číslic (tzv. „hash“), ktorá je odvodená z vášho hesla pomocou algoritmu, aby ostatní nemali možnosť prečítať vaše heslo. Vďaka tomuto opatreniu nemôžu vaše heslá prečítať ani naši vlastní zamestnanci,
 • používame zabezpečené pripojenia (HTTPS, SSL/TLS), ktoré chránia všetky informácie, ktoré sa vymieňajú medzi vami a našou webovou lokalitou, keď zadávate svoje osobné údaje,
 • uchovávame záznamy o všetkých žiadostiach o kontrolu osobných údajov.

 

Aké sú moje práva v súvislosti s mojimi osobnými údajmi?

V súvislosti so svojimi osobnými údajmi máte tieto práva:

 • Môžete podať žiadosť o kontrolu údajov o vás, ktoré sme spracovali.
 • Môžete požiadať o prehľad údajov o vás, ktoré sme spracovali, vo všeobecne použiteľnom formáte.
 • Môžete podať žiadosť o opravu alebo výmaz údajov, ak sú nesprávne, prestali byť relevantné alebo sú irelevantné.

Ak si chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás. Naše kontaktné údaje nájdete na konci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a o súboroch cookie.

Ak máte akékoľvek sťažnosti týkajúce sa toho, ako zaobchádzame s vašimi údajmi, kontaktujte nás. Prípadne máte právo podľa sťažnosť príslušnému dozornému orgánu – holandskému úradu na ochranu údajov (Autoriteit Persoonsgegevens).

 

Vzťahuje sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov a o súboroch cookie aj na iné webové lokality?

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa neuplatňuje na webové lokality tretích strán, ku ktorým poskytujeme prístupom prostredníctvom hypertextových odkazov na našej webovej lokalite. Spoločnosť Lampenlicht nemôže zaručiť, že tieto tretie strany budú spracúvať vaše osobné údaje spoľahlivým alebo bezpečným spôsobom. Skôr ako takúto webovú lokalitu tretej strany začnete používať, odporúčame, aby ste si najskôr prečítali vyhlásenie o ochrane osobných údajov na tejto webovej lokalite.

 

Môže sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov a o súboroch cookie zmeniť?

Spoločnosť lampyasvetla si vyhradzuje právo podľa potreby zmeniť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov a o súboroch cookie. Odporúčame, aby ste toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pravidelne kontrolovali a oboznámili sa s prípadnými zmenami.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov a o súboroch cookie bolo naposledy zmenené 28. apríla 2022.

 

Koho môžem kontaktovať v prípade otázok?

Ak máte otázky o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, kontaktujte nás. Budeme vám v každom smere nápomocní.

E-mail: [email protected]
Telefón: +421523211247

 

Súbory cookie